Den Haag werkt, maar steeds minder

Den Haag, ooit ontstaan rond een praathuis, op een binnenhof in het jachtgebied Die Haghe.
Men kon in dat bos eindeloos praten, noem het bomen.
Het werd regelmatig te laat om met paard en wagen naar huis terug te keren dus er kwamen logementen en voordat we het wisten, hadden we een dorp met gemeentebestuur, dat op zijn beurt weer eindeloos ging praten over tramtunnels en cultuurpaleizen.

Praten is corebusiness voor de Hagenaar.
Praten is iets anders dan lullen. Lullen doen Hagenezen en als je goed luistert, heeft dat vaak meer inhoud dan praten.
De meeste politici praten graag door: wah, wahwahwahwawawwah
Ik heb geleerd dat je niet voor niets twee oren hebt en maar één mond om mee te praten.
Praat minder en leg je oor te luisteren bij de Hagenees, bij Florencia, in het koffiehuis, op de markt.

In Den Haag verdient de helft van de beroepsbevolking een laag inkomen.
Je hebt dus 50% kans dat, wat jij misschien gelul noemt, gaat over de zorgen om kinderen fatsoenlijk op te kunnen laten groeien, over woonlasten die de pan uitrijzen en er is een steeds grotere kans dat het gaat over het verlies van banen.

Den Haag moet aan de bak om échte banen te creëren, een toekomst voor Hagenezen en leerlingen die nu nog op school zitten.
Dus kom maar op met die verkiezingsprogramma’s!
VVD, Groep de Mos en D66 zeggen op hun website niets over hun standpunt met betrekking tot banen.
Groen Links doet dit pas bij punt 6 en dan gaat het vooral over onderwijs. Ook belangrijk, maar wat heb je aan je diploma zonder baan in het vooruitzicht?

De Partij van de Arbeid heb ik hoog zitten maar daar staat het standpunt over werken pas in de 3e en laatste kolom.
FF naar beneden scrollen naar het 20e tekstblokje, nét onder het standpunt van de PvdA over wat zij vinden van Sinterklaas.
Kom op PvdA, ik verwacht meer van jullie!
Laat jullie oud-wethouder Henk Kool, let wel: wethouder Economie, Sociale Zaken én Werkgelegenheid, trots op jullie zijn!

Economie, Sociale Zaken én Werkgelegenheid zaten overigens toen nog bij één wethouder. Waarom is dit ooit losgelaten?

Henk Kool is tegenwoordig voorzitter van de The Economicboard.
Niet een nieuw bordspel, maar een club van wijze personen uit o.a. het bedrijfsleven, die het Haags College gevraagd en ongevraagd van advies voorzien over Economie, Sociale Zaken én jawel Werkgelegenheid.
Nu hoor ik u al denken, het vorige college had toch ook een groep zakenlieden die zich bemoeide met enkele wethouders?
Dat is flauw, daar moet eerst een rechter zich nog over buigen.

De leden van The Economicboard zetten zich, los van journalistiek, verkiezingen, schijnwerpers en los van partijpolitiek, in voor de gemeenschap.
Zij hebben onlangs een stuk aan de gemeenteraad overgedragen, met aanbevelingen om de economische motor van Den Haag weer op gang te krijgen.

Aan het stuk heeft ook de Middenstand van Den Haag meegewerkt. Het MKB met 3000 leden, is goed voor ruim de helft van de banen in Den Haag. Een banenmotor die we moeten koesteren.
Voorzitter Kim Schofaerts zei in een interview in 2016: “Zonder verandering geen vooruitgang”. Dat moet lukken want anno 2020 kun je het zo gek niet noemen of het is veranderd.
Maar hoe inventief het MKB ook bezig is, we hebben veel en veel meer banen nodig.

Ik doe een suggestie:
Volker-Wessels wil de Pier opnieuw bouwen, maar steggelt met de gemeente Den Haag over de exacte locatie. Ik zou zeggen: who cares?
Geweldig dat er een bedrijf is dat deze beeldbepalende schroothoop aan onze kust voor hun eigen rekening opnieuw wil bouwen.

Beding wel dat Haagse bedrijven en leerlingen van ROC-Mondriaan deze klus gaan klaren, net zoals ooit bij de herbouw van de vuurtoren van Kijkduin.
Zet deze nieuwe Pier op een landtong en herstel de oorspronkelijke functie van de eerste Pier, namelijk een aanlegplek voor schepen.

Maandenlang lagen er 5 cruiseschepen voor de kust van Scheveningen, die normaal naar Rotterdam zouden gaan en waar deze stad normaal gesproken 1mln euro aan verdiende. Per dag.
Ik lever ieder plan graag in voor een beter plan als het maar zorgt voor banen, banen, banen.

< Columns

Oktober 2020 >